Výsledky monitoringu blanokřídlých potvrzují velký potenciál obhospodařovaných lokalit

Již máme finální data z monitoringu blanokřídlých za rok 2023. Na lokalitách Dívčí Hrady a Na Rovinách jsme zaznamenali 39 druhů žahadlových blanokřídlých včetně několika druhů zařazených do Červeného seznamu bezobratlých ČR. Konkrétně byli odchyceni jedinci kriticky ohrožené stepnice štírovníkové (Eucera interupta) a ohrožené pískorypky kokoškové (Andrena distinguenda). Dále jsme zde zachytili cca 700 jedinců lumků a lumčíků včetně druhů Polydegmon sinuatus, u kterého to vypadá na první nález v Čechách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *