Zmar ostružinám – brigáda pro veřejnost na Dívčích Hradech

V sobotu 25. března se k nám můžete připojit při hrabání a odklízení výmladků a ostružiní, a také sběru odpadků na naší spravované lokalitě pod Dívčími hrady u Radlické na Praze 5. Práce to nebude jednoduchá, ale odměnou bude opékání buřtů a všelijaké pitivo (voda, limo, pivo). Neostýchejte se tedy dorazit 🙂. Svou plánovanou účast nám nejlépe dejte vědět na insectecologygroup@gmail.com

Začátek akce je v 9:00 na tomto místě.

Termín a další případné detaily budou ještě několik dní předem potvrzeny a upřesněny dle počasí, sledujte náš web nebo facebook.

Také v zimě děláme vše pro náš lesostepní ideál

I v zimě se občas podíváme do terénu! Toto období klidu je totiž ideální na provádění prořezávek. Po zralé úvaze jsme usoudili lokalita nad Asuánem stále příliš připomíná les namísto pestré lesostepní krajiny, kterou se snažíme vytvořit na podporu hmyzu. Jali jsme se ji tedy pomocí motorových pil prosvětlit. Nechyběl ani pořádný oheň a vůně buřtů.

Populacím modráska vičencového se díky naší péči daří

Během monitoringu na lokalitě Dívčí Hrady jsme loni napočítali 672 jedinců modráska vičencového. Tento druh přibližně před 20 lety v Praze vyhynul a našemu týmu se ho povedlo v roce 2018 navrátit do pražské přírody. Populace modráska by zde prosperuje díky správného managementu lokality, který spočívá v postupné pásové a mozaikové seči. Živná rostlina modrásků – vičenec ligrus – se tak může vysemenit a šířit se z námi založených políček do okolí. Monitoring modrásků bude pokračovat i v sezoně 2023.

Tým ekologie hmyzu přeje klidné vánoční svátky a rok 2023 plný hmyzu!

Tým ekologie hmyzu FŽP-ČZU v Praze přeje všem poklidné prožití vánočních svátků a spokojený rok 2023 naplněný zábavným hmyzem! My už se na to chystáme a doufáme, že hmyzu na námi spravovaných lokalitách bude jenom přibývat!

Rozebírání vzorků členovců po letošní sezoně je v plném proudu

Po skončení terénní sezóny pilně pracujeme ve zpracování vzorků členovců ze smýkání vegetace. Jednotlivé jedince třídíme do vyšších taxonů a následně je determinuje na úroveň druhu či je k determinaci odesíláme kolegům – specialistům na dané taxony.

Zima může přijít – poslední zásahy dokončeny i na Dívčích Hradech

Během listopadu jsme na části stráně pod Dívčími hrady pokosili a následně shrabali a odklidili nedopasky a obrážející výmladky náletových dřevin a ostružin. Zároveň na horní části stráně probíhala pastva koz až do prvního sněhu v druhé půlce listopadu. V listopadu proběhla i poslední pásová seč na Dívčích Hradech a koncem měsíce došlo k jejímu odklizení i vyhrabání stařiny z vičencových plošek z předchozí seče. Na části nektarodárných plošek byla provedena seč dle aktuálního stavu vegetace a odklizení posečené biomasy.

Podzimní brigáda se školáky nad Asuánem

Po pastvě ovčího a kozího stáda zůstaly na stráni nad Asuánem drobné nedopasky a obrážející výhony, na které bylo potřeba před zimou vytáhnout křovinořez. Posekali jsme větší plochu stráně, kterou bylo následně nutné shrabat a uklidit. Na pomoc dorazili šes´táci z blízké FZŠ prof. Otokara Chlupa. V několika skupinách hrabali posekané větve a šlahouny. Všechnu biomasu pak přenášeli nebo přetahávali na velké hromady. Po práci si zaslouženě užili buřty a ohýnek.

Návštěva a konzultace u rakouských partnerů (Innsbruck)

Během první poloviny října jsme uskutečnili druhé osobní setkání s naším zahraničním partnerem RNDr. DI Karlem Černým (Gerichtlich beeideter Sachverständiger für Ökologie und Insektenkunde) přímo v Rakousku. Cílem setkání byla společná realizace aktivního managementu na lokalitách v okolí Innsbrucku, jež hostí ohroženou faunu denních motýlů, s řadou unikátních druhů i z jiných taxonomických skupin. V rámci managementových opatření celkem devět účastníků různými způsoby likvidovalo nálety dřevin a porostů ostružiníků, které jsou značným problémem také na některých našich plochách na území Prahy. Aktivním přístupem a zejména pak následnou konzultací jsme získali velmi cenné poznatky o tom, jak z dlouhodobého hlediska efektivně řešit tyto problémy xerotermních stanovišť. Těšíme se na další aktivní spolupráci!