Další úklid nad Asuánem se školáky

Letošní aprílové počasí nám chvíli ukazovalo svou letní tvář, aby se pak zase vrátilo k studeným plískanicím. Naštěstí jsme otužilí a práce se nebojíme, takže jsme vyrazili do stráně nad asuánem s křovinořezem, hráběmi, vidlemi a pytli na odpadky. Do práce se zapojili i školáci z FZŠ prof. Otokara Chlupa, kteří už třetím rokem pomáhají se zvelebováním blízkého okolí školy. Stráň za uplynulé tři roky péče ohromě prokoukla. Na některých místech jsme téměř neměli co odklízet, protože po loňské intenzivní pastvě křoviny a ostružiny obrazili jen málo. Těšíme se, kolik uvidíme brzy na vznikající lesostepi poletovat motýlů. Už teď tam bylo pěkně živo.

Ostružin i odpadků je pod Dívčími Hrady zas o trochu méně

Poslední březnovou sobotu se sešli členové týmu s dobrovolníky na stráni pod Dívčími Hrady. Navázali jsme na předchozí pročištění lokality křovinořezem. Ostružinových šlahounů a další biomasy k hrabání bylo o poznání méně než před rokem – systematická péče se začíná projevovat. Opět jsme o něco zvětšili hromady biomasy, které slouží jako úkryty pro plazy a nacházejí se tu i kobercové kryty využívané pro monitoring. Díky velkému nasazení všech účastníků jsme měli po poledni hotovo a mohli jsme si pochutnat u ohně na buřtech i hadech z těsta. Pro zájemce, hlavně děti, pak proběhla ještě exkurze na JinoFarm. Kozí i ovčí stádo se tam utěšeně rozrůstá, aby nám opět přes letní sezonu pomohlo se spásáním vegetace.

Výsledky monitoringu blanokřídlých potvrzují velký potenciál obhospodařovaných lokalit

Již máme finální data z monitoringu blanokřídlých za rok 2023. Na lokalitách Dívčí Hrady a Na Rovinách jsme zaznamenali 39 druhů žahadlových blanokřídlých včetně několika druhů zařazených do Červeného seznamu bezobratlých ČR. Konkrétně byli odchyceni jedinci kriticky ohrožené stepnice štírovníkové (Eucera interupta) a ohrožené pískorypky kokoškové (Andrena distinguenda). Dále jsme zde zachytili cca 700 jedinců lumků a lumčíků včetně druhů Polydegmon sinuatus, u kterého to vypadá na první nález v Čechách.

Za pomoci školáků jsme odklidili posekané nedopasky i odpadky nad Asuánem

Na začátku listopadu skončila pastva kozího a ovčího stáda. Zbývající nedopasky a plochy, kde zvířata nebyla, jsme se ještě rozhodli dočistit s pomocí křovinořezu. Posekané plochy nám pomáhali již tradičně odklízet školáci z FZŠ prof. Otokara Chlupa. Po práci nás kromě dobrého pocitu čekal ještě společný oheň s buřty.

Podzimní péči jsme dopřáli i vznikající lesostepi u Dívčích Hradů

Ospalé podzimní počasí nás neodradilo od práce, naopak jsme se nechali povzbudit zářivými barvami opadávajícího listí a pustili se s vervou do práce. Na stráni pod Dívčími Hrady jsme sekali a hrabali nedopasky po kozím stádu, což znamenalo hlavně boj s ostružinami. A na ten my jsme profíci.