Nálezy vzácných motýlů během monitoringu našich ploch

Na plochách u Asuánu jsme zaznamenali výskyt ohroženého soumračníka podobného (Pyrgus armoricanus), na Dívčích Hradech se z nedalekého Prokopského údolí šíří soumračník proskurníkový (Pyrgus carthami) a přímo na asanovaných a spásaných plochách ve stráni k Radlicím byl potvrzen výskyt ohniváčka černočárného (Lycaena dispar), který patří mezi evropsky významné druhy.

Monitoring modrásků vičencových ovlivnilo chladné jaro

Prvního modráska vičencového jsme odchytili 28. 5. Celkově jsme v jarní generaci zaznamenali vyšší desítky jedinců, což je velký pokles oproti loňskému roku. Vzhledem k vlhkému a chladnému jaru jsou na tom však motýlí populace všude jinde dost podobně. Část jedinců si pravděpodobně prodloužila stádium kukly a překryje se tak s druhou (letní) generací. Pro tu už chystáme zdroje v podobě čerstvě posekaného a obrážejícího vičence.

Populacím modráska vičencového se díky naší péči daří

Během monitoringu na lokalitě Dívčí Hrady jsme loni napočítali 672 jedinců modráska vičencového. Tento druh přibližně před 20 lety v Praze vyhynul a našemu týmu se ho povedlo v roce 2018 navrátit do pražské přírody. Populace modráska by zde prosperuje díky správného managementu lokality, který spočívá v postupné pásové a mozaikové seči. Živná rostlina modrásků – vičenec ligrus – se tak může vysemenit a šířit se z námi založených políček do okolí. Monitoring modrásků bude pokračovat i v sezoně 2023.

Rozebírání vzorků členovců po letošní sezoně je v plném proudu

Po skončení terénní sezóny pilně pracujeme ve zpracování vzorků členovců ze smýkání vegetace. Jednotlivé jedince třídíme do vyšších taxonů a následně je determinuje na úroveň druhu či je k determinaci odesíláme kolegům – specialistům na dané taxony.

Výsledky monitoringu okáče metlicového (Hipparchia semele) na Dívčích Hradech potvrzují nutnost dalších managementových zásahů

V létě 2021 jsme se blíže zaměřili na rozšíření jednoho z našich cílových druhů – kriticky ohroženého okáče metlicového (Hipparchia semele). Průzkum byl zaměřen zejména na nově založené plochy na Dívčích hradech. Od června do října 2021 jsme na lokalitě zaznamenali 44 samců a 28 samic, celkem tedy 72 jedinců (viz přiložené mapy). Okáči se zdržovali zejména v okolí vysázených solitérních stromů nebo kolem ohrady s výběhem koní Převalského. Zejména samci využívali stromy i ohrady k tzv. perchingu: seděli na vyvýšeném místě a vyráželi za proletujícími okáči a dalším hmyzem s cílem najít vhodné samice k páření. Bohužel během žádného pozorování se nám nepodařilo zachytit kladení vajíček, které jsme na lokalitě pozorovali v předešlých sezónách. Důvodem bude pravděpodobně výraznější zapojení drnu v trávníku. Plánované rozrušení drnu na malých ploškách by mohlo opět zvýšit atraktivitu Dívčích hradů pro vývoj okáče metlicového.

Pozorování okáče metlicového (Hipparchia semele) v sezoně 2021 na Dívčích Hradech.
Podklad mapy.cz. Zpracování dat © Tomáš Jor.
Pozorování okáče metlicového (Hipparchia semele) v sezoně 2021 na Dívčích Hradech.
Podklad mapy.cz. Zpracování dat © Tomáš Jor.

Výsledky monitoringu denních motýlů

Během sezony 2021 byly podle plánu uskutečněny čtyři monitorovací návštěvy zkoumaných lokalit. Cílem bylo zhodnocení stavu lokalit prostřednictvím záznamů o prezenci cílových druhů a ostatních denních motýlů. Celkově jsme na námi spravovaných plochách pozorovali 44 druhů denních motýlů v 1691 exemplářích.  Zaznamenali jsme všechny cílové druhy denních motýlů, avšak pouze modrásek vičencový a okáč metlicový byl zaznamenán ve větších počtech. Naopak otakárek ovocný, vřetenuška ligrusová a modrásek černolemý byli zaznamenáni pouze v jednotkách kusů. Doufejme, že v příští letech se jejich počty s ohledem na naše cílené managementové zásahy zlepší!