Populacím modráska vičencového se díky naší péči daří

Během monitoringu na lokalitě Dívčí Hrady jsme loni napočítali 672 jedinců modráska vičencového. Tento druh přibližně před 20 lety v Praze vyhynul a našemu týmu se ho povedlo v roce 2018 navrátit do pražské přírody. Populace modráska by zde prosperuje díky správného managementu lokality, který spočívá v postupné pásové a mozaikové seči. Živná rostlina modrásků – vičenec ligrus – se tak může vysemenit a šířit se z námi založených políček do okolí. Monitoring modrásků bude pokračovat i v sezoně 2023.

Rozebírání vzorků členovců po letošní sezoně je v plném proudu

Po skončení terénní sezóny pilně pracujeme ve zpracování vzorků členovců ze smýkání vegetace. Jednotlivé jedince třídíme do vyšších taxonů a následně je determinuje na úroveň druhu či je k determinaci odesíláme kolegům – specialistům na dané taxony.

Výsledky monitoringu okáče metlicového (Hipparchia semele) na Dívčích Hradech potvrzují nutnost dalších managementových zásahů

V létě 2021 jsme se blíže zaměřili na rozšíření jednoho z našich cílových druhů – kriticky ohroženého okáče metlicového (Hipparchia semele). Průzkum byl zaměřen zejména na nově založené plochy na Dívčích hradech. Od června do října 2021 jsme na lokalitě zaznamenali 44 samců a 28 samic, celkem tedy 72 jedinců (viz přiložené mapy). Okáči se zdržovali zejména v okolí vysázených solitérních stromů nebo kolem ohrady s výběhem koní Převalského. Zejména samci využívali stromy i ohrady k tzv. perchingu: seděli na vyvýšeném místě a vyráželi za proletujícími okáči a dalším hmyzem s cílem najít vhodné samice k páření. Bohužel během žádného pozorování se nám nepodařilo zachytit kladení vajíček, které jsme na lokalitě pozorovali v předešlých sezónách. Důvodem bude pravděpodobně výraznější zapojení drnu v trávníku. Plánované rozrušení drnu na malých ploškách by mohlo opět zvýšit atraktivitu Dívčích hradů pro vývoj okáče metlicového.

Pozorování okáče metlicového (Hipparchia semele) v sezoně 2021 na Dívčích Hradech.
Podklad mapy.cz. Zpracování dat © Tomáš Jor.
Pozorování okáče metlicového (Hipparchia semele) v sezoně 2021 na Dívčích Hradech.
Podklad mapy.cz. Zpracování dat © Tomáš Jor.