Nálezy vzácných motýlů během monitoringu našich ploch

Na plochách u Asuánu jsme zaznamenali výskyt ohroženého soumračníka podobného (Pyrgus armoricanus), na Dívčích Hradech se z nedalekého Prokopského údolí šíří soumračník proskurníkový (Pyrgus carthami) a přímo na asanovaných a spásaných plochách ve stráni k Radlicím byl potvrzen výskyt ohniváčka černočárného (Lycaena dispar), který patří mezi evropsky významné druhy.

Monitoring modrásků vičencových ovlivnilo chladné jaro

Prvního modráska vičencového jsme odchytili 28. 5. Celkově jsme v jarní generaci zaznamenali vyšší desítky jedinců, což je velký pokles oproti loňskému roku. Vzhledem k vlhkému a chladnému jaru jsou na tom však motýlí populace všude jinde dost podobně. Část jedinců si pravděpodobně prodloužila stádium kukly a překryje se tak s druhou (letní) generací. Pro tu už chystáme zdroje v podobě čerstvě posekaného a obrážejícího vičence.

Testujeme pracovní listy se školáky ze Smíchova

Pracovní listy věnované našim cílovým druhům motýlů a zároveň ochranářskému managementu mají už svou první verzi. S třídami druhého stupně ze ZŠ Santoška teď zjišťujeme, jestli jsou úkoly srozumitelné a pro děti přiměřené a trasa dobře zvládnutelná. Zároveň v průběhu výletů jsme pozorovali a určovali motýly a na závěr se pomazlili s kozami na pastvině pod Dívčími Hrady.

Populacím modráska vičencového se díky naší péči daří

Během monitoringu na lokalitě Dívčí Hrady jsme loni napočítali 672 jedinců modráska vičencového. Tento druh přibližně před 20 lety v Praze vyhynul a našemu týmu se ho povedlo v roce 2018 navrátit do pražské přírody. Populace modráska by zde prosperuje díky správného managementu lokality, který spočívá v postupné pásové a mozaikové seči. Živná rostlina modrásků – vičenec ligrus – se tak může vysemenit a šířit se z námi založených políček do okolí. Monitoring modrásků bude pokračovat i v sezoně 2023.

Rozebírání vzorků členovců po letošní sezoně je v plném proudu

Po skončení terénní sezóny pilně pracujeme ve zpracování vzorků členovců ze smýkání vegetace. Jednotlivé jedince třídíme do vyšších taxonů a následně je determinuje na úroveň druhu či je k determinaci odesíláme kolegům – specialistům na dané taxony.

Výsledky monitoringu okáče metlicového (Hipparchia semele) na Dívčích Hradech potvrzují nutnost dalších managementových zásahů

V létě 2021 jsme se blíže zaměřili na rozšíření jednoho z našich cílových druhů – kriticky ohroženého okáče metlicového (Hipparchia semele). Průzkum byl zaměřen zejména na nově založené plochy na Dívčích hradech. Od června do října 2021 jsme na lokalitě zaznamenali 44 samců a 28 samic, celkem tedy 72 jedinců (viz přiložené mapy). Okáči se zdržovali zejména v okolí vysázených solitérních stromů nebo kolem ohrady s výběhem koní Převalského. Zejména samci využívali stromy i ohrady k tzv. perchingu: seděli na vyvýšeném místě a vyráželi za proletujícími okáči a dalším hmyzem s cílem najít vhodné samice k páření. Bohužel během žádného pozorování se nám nepodařilo zachytit kladení vajíček, které jsme na lokalitě pozorovali v předešlých sezónách. Důvodem bude pravděpodobně výraznější zapojení drnu v trávníku. Plánované rozrušení drnu na malých ploškách by mohlo opět zvýšit atraktivitu Dívčích hradů pro vývoj okáče metlicového.

Pozorování okáče metlicového (Hipparchia semele) v sezoně 2021 na Dívčích Hradech.
Podklad mapy.cz. Zpracování dat © Tomáš Jor.
Pozorování okáče metlicového (Hipparchia semele) v sezoně 2021 na Dívčích Hradech.
Podklad mapy.cz. Zpracování dat © Tomáš Jor.