Zmar ostružinám – brigáda pro veřejnost na Dívčích Hradech

V sobotu 25. března se k nám můžete připojit při hrabání a odklízení výmladků a ostružiní, a také sběru odpadků na naší spravované lokalitě pod Dívčími hrady u Radlické na Praze 5. Práce to nebude jednoduchá, ale odměnou bude opékání buřtů a všelijaké pitivo (voda, limo, pivo). Neostýchejte se tedy dorazit 🙂. Svou plánovanou účast nám nejlépe dejte vědět na insectecologygroup@gmail.com

Začátek akce je v 9:00 na tomto místě.

Termín a další případné detaily budou ještě několik dní předem potvrzeny a upřesněny dle počasí, sledujte náš web nebo facebook.

Také v zimě děláme vše pro náš lesostepní ideál

I v zimě se občas podíváme do terénu! Toto období klidu je totiž ideální na provádění prořezávek. Po zralé úvaze jsme usoudili lokalita nad Asuánem stále příliš připomíná les namísto pestré lesostepní krajiny, kterou se snažíme vytvořit na podporu hmyzu. Jali jsme se ji tedy pomocí motorových pil prosvětlit. Nechyběl ani pořádný oheň a vůně buřtů.

Zima může přijít – poslední zásahy dokončeny i na Dívčích Hradech

Během listopadu jsme na části stráně pod Dívčími hrady pokosili a následně shrabali a odklidili nedopasky a obrážející výmladky náletových dřevin a ostružin. Zároveň na horní části stráně probíhala pastva koz až do prvního sněhu v druhé půlce listopadu. V listopadu proběhla i poslední pásová seč na Dívčích Hradech a koncem měsíce došlo k jejímu odklizení i vyhrabání stařiny z vičencových plošek z předchozí seče. Na části nektarodárných plošek byla provedena seč dle aktuálního stavu vegetace a odklizení posečené biomasy.

Podzimní brigáda se školáky nad Asuánem

Po pastvě ovčího a kozího stáda zůstaly na stráni nad Asuánem drobné nedopasky a obrážející výhony, na které bylo potřeba před zimou vytáhnout křovinořez. Posekali jsme větší plochu stráně, kterou bylo následně nutné shrabat a uklidit. Na pomoc dorazili šes´táci z blízké FZŠ prof. Otokara Chlupa. V několika skupinách hrabali posekané větve a šlahouny. Všechnu biomasu pak přenášeli nebo přetahávali na velké hromady. Po práci si zaslouženě užili buřty a ohýnek.

Návštěva a konzultace u rakouských partnerů (Innsbruck)

Během první poloviny října jsme uskutečnili druhé osobní setkání s naším zahraničním partnerem RNDr. DI Karlem Černým (Gerichtlich beeideter Sachverständiger für Ökologie und Insektenkunde) přímo v Rakousku. Cílem setkání byla společná realizace aktivního managementu na lokalitách v okolí Innsbrucku, jež hostí ohroženou faunu denních motýlů, s řadou unikátních druhů i z jiných taxonomických skupin. V rámci managementových opatření celkem devět účastníků různými způsoby likvidovalo nálety dřevin a porostů ostružiníků, které jsou značným problémem také na některých našich plochách na území Prahy. Aktivním přístupem a zejména pak následnou konzultací jsme získali velmi cenné poznatky o tom, jak z dlouhodobého hlediska efektivně řešit tyto problémy xerotermních stanovišť. Těšíme se na další aktivní spolupráci!

Podzimní seč na Dívčích Hradech

Začátkem září jsme na Dívčích hradech ve spolupráci se panem Zemanem provedli další seč lučních porostů. Cílem bylo posekat doposud neposečené pásy stařiny Zaměřili jsme se také na ty plochy, kde se nejvíce daří vytrvalým plevelům, zejména pcháčům. V letošním roce se nám dařilo dobře vytvářet mozaiku vegetace tak, aby vždy nějaká její část kvetla. To je důležité pro nepřetržitou nabídku nektaru pro motýly a další opylovače.

Exkurze pro mezinárodní ochranářskou konferenci ECCB

V rámci mezinárodní konference pořádané na ČZU v Praze byla zorganizována exkurze na Dívčí Hrady. Téměř třicet vědců a ochranářů z Evropy i dalších částí světa mělo možnost seznámit se se zajímavými biotopy a jednotlivými managementovými opatřeními, která v rámci projektu probíhají.

Kozy se pasou i pod Dívčími hrady

Na začátku srpna jsme ve spolupráci se spolkem Jinofarm zahájili pastvu stáda koz na vyřezané stráni pod Dívčími Hrady. Kozy nám zde vydatně pomáhají zejména s potlačením ostružiníkových porostů a výmladků náletových dřevin. Pastva zde bude pokračovat odhadem do konce října, kdy se kozí stádo přesune na zimní období do trvalé ohrady v Jinonicích.