Za pomoci školáků jsme odklidili posekané nedopasky i odpadky nad Asuánem

Na začátku listopadu skončila pastva kozího a ovčího stáda. Zbývající nedopasky a plochy, kde zvířata nebyla, jsme se ještě rozhodli dočistit s pomocí křovinořezu. Posekané plochy nám pomáhali již tradičně odklízet školáci z FZŠ prof. Otokara Chlupa. Po práci nás kromě dobrého pocitu čekal ještě společný oheň s buřty.

Podzimní péči jsme dopřáli i vznikající lesostepi u Dívčích Hradů

Ospalé podzimní počasí nás neodradilo od práce, naopak jsme se nechali povzbudit zářivými barvami opadávajícího listí a pustili se s vervou do práce. Na stráni pod Dívčími Hrady jsme sekali a hrabali nedopasky po kozím stádu, což znamenalo hlavně boj s ostružinami. A na ten my jsme profíci.

Stráň nad Asuánem opět důkladně okousaly ovce i kozy

V průběhu října se nad Asuánem popásalo poměrně početné stádo. Velkou výhodou byla přítomnost koz i ovcí, protože každý druh působí na vegetaci trochu jinak. Pastva byla tentokrát spíš kratší a intenzivní, jsme zvědaví, co to s lokalitou udělá.

V Jinonicích na Rovinách nám přibývají pasoucí se spolupracovníci

Kromě komunitní farmy JinoFarm se v lokalitě Na Rovinách pasou koně, krávy, kozy a ovce soukromého zemědělce Michala Jiráka. Přidávají tak důležitou pestrost do péče o naše zájmová území. Každý druh zvířete totiž působí na vegetaci trochu odlišným způsobem. Liší se mezi sebou způsobem okusování i sešlapávání a rozrušování vegetačního krytu. Vzniklá heterogenita může hmyzu jedině prospět, protože i hmyzí druhy mají různé potřeby a vyžadují odlišná mikrostanoviště.

Školáci pomáhají s hrabáním sena po mozaikové seči

Díky horkému počasí posekané plochy krásně proschly, ale seno bylo nutné shrabat, aby po očekávaných bouřkách nezačalo zahnívat. Díky nasazení školáků ze ZŠ Santoška bylo shrabáno za chvíli. Když vezme hrábě a vidle do ruky 25 lidí, je hotovo rychle a nikdo se moc nepředře. Odměnou za práci nám bylo pozorování mláděte žluny i krásné výhledy do kraje.

První seči na Dívčích Hradech a na Rovinách přálo počasí

Po chladném a vlhkém začátku jara se na Dívčích Hradech i na Rovinách vegetace díky nástupu teplých dnů rychle rozbujela. Pásová seč proběhla bez problémů a také následné mozaikové sečení vičencových plošek jsme stihli před příchodem bouřek. V dalších letech už pravděpodobně mozaiková seč nebude potřeba, protože vičenec se zejména na Dívčích Hradech masivně rozšířil mimo původně vyseté plochy. K jeho regeneraci a postupnému vykvétání tedy bude stačit i pásová seč, která je díky využití mechanizace snazší a rychlejší.

Pastva na Dívčích Hradech i u Asuánu nám i letos pomáhá v boji s křovinami

I v letošním roce využíváme k údržbě ploch řízenou pastvu. Na Dívčích Hrady se po půl roce opět nastěhovalo kozí stádo spolku JinoFarm. Kozy tady spásají hlavně ostružiny, zmlazující křoviny a pomáhají také s likvidací nežádoucích náletových dřevin. Velmi jim totiž chutná kůra a lýko, takže dokážou stromy kolem dokola oloupat a tím způsobit jejich ushnutí. Některé dřeviny však chceme zachovat – například hlohy nebo třešně – aby sloužily jako živné rostliny otakárkům. Proto je ošetřujeme ochranným nátěrem, který kozám nechutná.
U Asuánu se pase smíšené stádo koz a ovcí opět ve spolupráci se spolkem Ábel. Napomáhají mimo jiné rozrušovat svými kopýtky drny, aby vznikla místa vhodná pro klíčení bylin i kladení vajíček některých druhů motýlů.

Testujeme pracovní listy se školáky ze Smíchova

Pracovní listy věnované našim cílovým druhům motýlů a zároveň ochranářskému managementu mají už svou první verzi. S třídami druhého stupně ze ZŠ Santoška teď zjišťujeme, jestli jsou úkoly srozumitelné a pro děti přiměřené a trasa dobře zvládnutelná. Zároveň v průběhu výletů jsme pozorovali a určovali motýly a na závěr se pomazlili s kozami na pastvině pod Dívčími Hrady.