Ostružin i odpadků je pod Dívčími Hrady zas o trochu méně

Poslední březnovou sobotu se sešli členové týmu s dobrovolníky na stráni pod Dívčími Hrady. Navázali jsme na předchozí pročištění lokality křovinořezem. Ostružinových šlahounů a další biomasy k hrabání bylo o poznání méně než před rokem – systematická péče se začíná projevovat. Opět jsme o něco zvětšili hromady biomasy, které slouží jako úkryty pro plazy a nacházejí se tu i kobercové kryty využívané pro monitoring. Díky velkému nasazení všech účastníků jsme měli po poledni hotovo a mohli jsme si pochutnat u ohně na buřtech i hadech z těsta. Pro zájemce, hlavně děti, pak proběhla ještě exkurze na JinoFarm. Kozí i ovčí stádo se tam utěšeně rozrůstá, aby nám opět přes letní sezonu pomohlo se spásáním vegetace.

Výsledky monitoringu blanokřídlých potvrzují velký potenciál obhospodařovaných lokalit

Již máme finální data z monitoringu blanokřídlých za rok 2023. Na lokalitách Dívčí Hrady a Na Rovinách jsme zaznamenali 39 druhů žahadlových blanokřídlých včetně několika druhů zařazených do Červeného seznamu bezobratlých ČR. Konkrétně byli odchyceni jedinci kriticky ohrožené stepnice štírovníkové (Eucera interupta) a ohrožené pískorypky kokoškové (Andrena distinguenda). Dále jsme zde zachytili cca 700 jedinců lumků a lumčíků včetně druhů Polydegmon sinuatus, u kterého to vypadá na první nález v Čechách.

Školáci pomáhají s hrabáním sena po mozaikové seči

Díky horkému počasí posekané plochy krásně proschly, ale seno bylo nutné shrabat, aby po očekávaných bouřkách nezačalo zahnívat. Díky nasazení školáků ze ZŠ Santoška bylo shrabáno za chvíli. Když vezme hrábě a vidle do ruky 25 lidí, je hotovo rychle a nikdo se moc nepředře. Odměnou za práci nám bylo pozorování mláděte žluny i krásné výhledy do kraje.

První seči na Dívčích Hradech a na Rovinách přálo počasí

Po chladném a vlhkém začátku jara se na Dívčích Hradech i na Rovinách vegetace díky nástupu teplých dnů rychle rozbujela. Pásová seč proběhla bez problémů a také následné mozaikové sečení vičencových plošek jsme stihli před příchodem bouřek. V dalších letech už pravděpodobně mozaiková seč nebude potřeba, protože vičenec se zejména na Dívčích Hradech masivně rozšířil mimo původně vyseté plochy. K jeho regeneraci a postupnému vykvétání tedy bude stačit i pásová seč, která je díky využití mechanizace snazší a rychlejší.

Testujeme pracovní listy se školáky ze Smíchova

Pracovní listy věnované našim cílovým druhům motýlů a zároveň ochranářskému managementu mají už svou první verzi. S třídami druhého stupně ze ZŠ Santoška teď zjišťujeme, jestli jsou úkoly srozumitelné a pro děti přiměřené a trasa dobře zvládnutelná. Zároveň v průběhu výletů jsme pozorovali a určovali motýly a na závěr se pomazlili s kozami na pastvině pod Dívčími Hrady.

Dokončení úklidu pod Dívčími Hrady a příprava na pastvu

Po úspěšné brigádě pro veřejnost jsme vyrazili dočistit poslední zbytky stráně od štěpky a křovin. U některých hromad jsou nově nainstalované obdélníkové kusy lina, které slouží pro monitoring plazů – ti si zalezou do vyhřátého prostoru a jsou pak snadno k nalezení, protože lino lze jednoduše odklopit. Kromě dokončení úklidových prací jsme také křovinořezem pročistili ohraničení ploch, kudy povedou elektrické ohradníky. Kozy se sem přesunou v průběhu května.

Na Dívčích Hradech máme vyčištěno i zalito

V sobotu 25. 3. jsme už od rána pilně pracovali na stráni pod Dívčími Hrady. V pohotovosti byly hlavně hrábě, vidle a pytle, protože jsme posečené keře spolu se starou dřevní štěpkou hrabali a přenášeli na velké hromady. Dorazilo i dost brigádníků z řad veřejnosti, takže nám šla práce pěkně od ruky. Mladší účastníci si před polednem udělali výlet na komunitní farmu Jinofarm, odkud se kozy v průběhu jara přesunou právě sem pod Dívčí Hrady. Děti se s nimi zatím potěšily a pak se vrátily akorát na oheň, u kterého jsme společně poobědvali. I když část dobrovolníků po obědě postupně odešla, hrabali jsme stále ještě v dost početné skupině skoro do čtyř odpoledne, než se začala stahovat temná mračna. Těsně před vydatnou jarní průtrží jsme zvládli uklidit všechno nářadí a vyrazit pod střechu. Moc děkujeme všem pomocníkům a těšíme se na viděnou třeba při pozorování motýlů!