Výsledky monitoringu okáče metlicového (Hipparchia semele) na Dívčích Hradech potvrzují nutnost dalších managementových zásahů

V létě 2021 jsme se blíže zaměřili na rozšíření jednoho z našich cílových druhů – kriticky ohroženého okáče metlicového (Hipparchia semele). Průzkum byl zaměřen zejména na nově založené plochy na Dívčích hradech. Od června do října 2021 jsme na lokalitě zaznamenali 44 samců a 28 samic, celkem tedy 72 jedinců (viz přiložené mapy). Okáči se zdržovali zejména v okolí vysázených solitérních stromů nebo kolem ohrady s výběhem koní Převalského. Zejména samci využívali stromy i ohrady k tzv. perchingu: seděli na vyvýšeném místě a vyráželi za proletujícími okáči a dalším hmyzem s cílem najít vhodné samice k páření. Bohužel během žádného pozorování se nám nepodařilo zachytit kladení vajíček, které jsme na lokalitě pozorovali v předešlých sezónách. Důvodem bude pravděpodobně výraznější zapojení drnu v trávníku. Plánované rozrušení drnu na malých ploškách by mohlo opět zvýšit atraktivitu Dívčích hradů pro vývoj okáče metlicového.

Pozorování okáče metlicového (Hipparchia semele) v sezoně 2021 na Dívčích Hradech.
Podklad mapy.cz. Zpracování dat © Tomáš Jor.
Pozorování okáče metlicového (Hipparchia semele) v sezoně 2021 na Dívčích Hradech.
Podklad mapy.cz. Zpracování dat © Tomáš Jor.

Výsledky monitoringu denních motýlů

Během sezony 2021 byly podle plánu uskutečněny čtyři monitorovací návštěvy zkoumaných lokalit. Cílem bylo zhodnocení stavu lokalit prostřednictvím záznamů o prezenci cílových druhů a ostatních denních motýlů. Celkově jsme na námi spravovaných plochách pozorovali 44 druhů denních motýlů v 1691 exemplářích.  Zaznamenali jsme všechny cílové druhy denních motýlů, avšak pouze modrásek vičencový a okáč metlicový byl zaznamenán ve větších počtech. Naopak otakárek ovocný, vřetenuška ligrusová a modrásek černolemý byli zaznamenáni pouze v jednotkách kusů. Doufejme, že v příští letech se jejich počty s ohledem na naše cílené managementové zásahy zlepší!