Seč a výsevy na Albrechtově vrchu

Na začátku října jsme si půjčili pořádnou půdní frézu a u Albrechtova vrchu jsme vytvořili několik malých políček. Ručně jsme pak na ně vysévali směs nektarodárných rostlin (například vičence, úročníku, čičorky), aby měli motýli a další opylovači přžíští sezónu na zájmových plochách více potravy.

Podzimní seč vičencových plošek na Dívčích Hradech

Na Dívčích Hradech jsme letos potřetí a naposled kosili, hrabali a odklízeli vičenec, který stále bujně přirůstá. Plošky kosíme ručně kvůli jejich malému rozměru a také proto, aby opylovači v době posečení vičence měli k dispozici zdroje v okolních nepokosených plochách.

Zářijový management Na rovinách a Albrechtově vrchu

Začátkem září proběhla již třetí pásová seč nektarodárných lučních porostů na Rovinách. Neposečené pásy jsou opět zbarveny do růžova kvetoucím vičencem ligrusovým. Další managament proběhl v lesostepních porostech u Albrechtova vrchu, kde byla mozaikovitě posečena další luční enkláva a rovněž byla odvezena biomasa z předešlé seče.

Exkurze na místa pro motýly

Kvůli nepříznivé předpovědi počasí jsme museli na poslední chvíli změnit termín konání exkurze. Přesto dorazilo množství menších i větších zájemců o motýly a další bezobratlé. S velkým nadšením se vrhli do smýkání i lovení síťkami, nálezy jim pak odborní průvodci určovali a doplňovali zajímavostmi. Pro dospělé jsme měli připraveno povídání o našich projektech a někteří se po oficiálním konci exkurze připojili k značení okáčů. Děti se názorně seznámily s vývojovým cyklem motýla, v přímém přenosu jsme pozorovali proměnu housenky v kuklu. Ti nejodvážnější si pak živé kukly odnesli domů na pozorování a s nimi i spoustu zážitků.

Zahájení managementu lesostepních porostů u Albrechtova vrchu

10. 8. jsme nastartovali náš nově zakoupený křovinořez a začali jsme s mozaikovitou sečí lesostepních porostů na lučních enklávách u Albrechtova vrchu. Jak už název napovídá, jde o sečení porostu ve tvaru mozaiky – některá místa vždy zůstávají neposečená, aby se tam mohli přemístit obyvatelé z míst právě posečených. A když vše povyroste, tak zase naopak.