Výsledky monitoringu denních motýlů

Během sezony 2021 byly podle plánu uskutečněny čtyři monitorovací návštěvy zkoumaných lokalit. Cílem bylo zhodnocení stavu lokalit prostřednictvím záznamů o prezenci cílových druhů a ostatních denních motýlů. Celkově jsme na námi spravovaných plochách pozorovali 44 druhů denních motýlů v 1691 exemplářích.  Zaznamenali jsme všechny cílové druhy denních motýlů, avšak pouze modrásek vičencový a okáč metlicový byl zaznamenán ve větších počtech. Naopak otakárek ovocný, vřetenuška ligrusová a modrásek černolemý byli zaznamenáni pouze v jednotkách kusů. Doufejme, že v příští letech se jejich počty s ohledem na naše cílené managementové zásahy zlepší!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *