Dokončení úklidu pod Dívčími Hrady a příprava na pastvu

Po úspěšné brigádě pro veřejnost jsme vyrazili dočistit poslední zbytky stráně od štěpky a křovin. U některých hromad jsou nově nainstalované obdélníkové kusy lina, které slouží pro monitoring plazů – ti si zalezou do vyhřátého prostoru a jsou pak snadno k nalezení, protože lino lze jednoduše odklopit. Kromě dokončení úklidových prací jsme také křovinořezem pročistili ohraničení ploch, kudy povedou elektrické ohradníky. Kozy se sem přesunou v průběhu května.

Školáci opět pomáhali nad Asuánem

Stráně nad Asuánem už se probouzejí, takže byl nejvyšší čas dokončit jejich čištění před rozbíhající se sezonou. Do práce se zapojili i žáci 6. tříd z blízké FZŠ prof. Otokara Chlupa. Na několika místech jsme odklízeli pozůstatky po kácení náletových dřevin a v části stráně jsme ještě dosekávali drobné výhony keřů. Hlavní práce ale opět probíhala s hráběmi – s jejich pomocí jsme hrabali zbytky štěpky a posečené šlahouny ostružiní. Na závěr přišel už tradičně čas na občerstvení u táboráku.

Na Dívčích Hradech máme vyčištěno i zalito

V sobotu 25. 3. jsme už od rána pilně pracovali na stráni pod Dívčími Hrady. V pohotovosti byly hlavně hrábě, vidle a pytle, protože jsme posečené keře spolu se starou dřevní štěpkou hrabali a přenášeli na velké hromady. Dorazilo i dost brigádníků z řad veřejnosti, takže nám šla práce pěkně od ruky. Mladší účastníci si před polednem udělali výlet na komunitní farmu Jinofarm, odkud se kozy v průběhu jara přesunou právě sem pod Dívčí Hrady. Děti se s nimi zatím potěšily a pak se vrátily akorát na oheň, u kterého jsme společně poobědvali. I když část dobrovolníků po obědě postupně odešla, hrabali jsme stále ještě v dost početné skupině skoro do čtyř odpoledne, než se začala stahovat temná mračna. Těsně před vydatnou jarní průtrží jsme zvládli uklidit všechno nářadí a vyrazit pod střechu. Moc děkujeme všem pomocníkům a těšíme se na viděnou třeba při pozorování motýlů!

Zmar ostružinám – brigáda pro veřejnost na Dívčích Hradech

V sobotu 25. března se k nám můžete připojit při hrabání a odklízení výmladků a ostružiní, a také sběru odpadků na naší spravované lokalitě pod Dívčími hrady u Radlické na Praze 5. Práce to nebude jednoduchá, ale odměnou bude opékání buřtů a všelijaké pitivo (voda, limo, pivo). Neostýchejte se tedy dorazit 🙂. Svou plánovanou účast nám nejlépe dejte vědět na insectecologygroup@gmail.com

Začátek akce je v 9:00 na tomto místě.

Termín a další případné detaily budou ještě několik dní předem potvrzeny a upřesněny dle počasí, sledujte náš web nebo facebook.

Také v zimě děláme vše pro náš lesostepní ideál

I v zimě se občas podíváme do terénu! Toto období klidu je totiž ideální na provádění prořezávek. Po zralé úvaze jsme usoudili lokalita nad Asuánem stále příliš připomíná les namísto pestré lesostepní krajiny, kterou se snažíme vytvořit na podporu hmyzu. Jali jsme se ji tedy pomocí motorových pil prosvětlit. Nechyběl ani pořádný oheň a vůně buřtů.

Zima může přijít – poslední zásahy dokončeny i na Dívčích Hradech

Během listopadu jsme na části stráně pod Dívčími hrady pokosili a následně shrabali a odklidili nedopasky a obrážející výmladky náletových dřevin a ostružin. Zároveň na horní části stráně probíhala pastva koz až do prvního sněhu v druhé půlce listopadu. V listopadu proběhla i poslední pásová seč na Dívčích Hradech a koncem měsíce došlo k jejímu odklizení i vyhrabání stařiny z vičencových plošek z předchozí seče. Na části nektarodárných plošek byla provedena seč dle aktuálního stavu vegetace a odklizení posečené biomasy.

Podzimní brigáda se školáky nad Asuánem

Po pastvě ovčího a kozího stáda zůstaly na stráni nad Asuánem drobné nedopasky a obrážející výhony, na které bylo potřeba před zimou vytáhnout křovinořez. Posekali jsme větší plochu stráně, kterou bylo následně nutné shrabat a uklidit. Na pomoc dorazili šes´táci z blízké FZŠ prof. Otokara Chlupa. V několika skupinách hrabali posekané větve a šlahouny. Všechnu biomasu pak přenášeli nebo přetahávali na velké hromady. Po práci si zaslouženě užili buřty a ohýnek.

Návštěva a konzultace u rakouských partnerů (Innsbruck)

Během první poloviny října jsme uskutečnili druhé osobní setkání s naším zahraničním partnerem RNDr. DI Karlem Černým (Gerichtlich beeideter Sachverständiger für Ökologie und Insektenkunde) přímo v Rakousku. Cílem setkání byla společná realizace aktivního managementu na lokalitách v okolí Innsbrucku, jež hostí ohroženou faunu denních motýlů, s řadou unikátních druhů i z jiných taxonomických skupin. V rámci managementových opatření celkem devět účastníků různými způsoby likvidovalo nálety dřevin a porostů ostružiníků, které jsou značným problémem také na některých našich plochách na území Prahy. Aktivním přístupem a zejména pak následnou konzultací jsme získali velmi cenné poznatky o tom, jak z dlouhodobého hlediska efektivně řešit tyto problémy xerotermních stanovišť. Těšíme se na další aktivní spolupráci!