Příprava nektarodárných plošek a narušení travního drnu

V průběhu dubna jsme chysali na Dívčích Hradech i v okolí Asuánu nektarodárné plošky, kam budou mimojiné vysety také druhy sloužící jako živné rostliny pro housenky některých cílových druhů motýlů (např. vřetenušky ligrusové nebo modráska černolemého). Dále proběhlo narušení drnu na místech potenciálně vhodných pro rozmnožování okáče metlicového, jehož vajíčka a housenky vyžadují výhřevné a rozvolněné kostřavovové trávníky. Při narušování silně zapojeného drnu jsme se neobešli bez pomoci těžké techniky.

Se štěpkou pomohli dobrovolníci i školáci

Množství štěpky i odpadků nad nádrží Asuán bylo tak velké, že nebylo v silách samotných členů projektového týmu celou plochu vyčistit. Naštěstí se v rámci projektu Patronáty pod záštitou Skautského institutu zapojili do práce i žáci z FZŠ prof Otokara Chlupa. S hráběmi vyrazili na pomoc nejen motýlům, ale podařilo se jim zachránit i přehřátou ropuchu. O víkendu pak na jejich snažení navázali další dobrovolníci, kteří kromě pocitu z dobře odvedené práce mohli posedět u ohně a občerstvit se. I když ještě nějaká práce zbývá, štěpky i odpadků je zase o poznání méně.

Jaro volá a s ním i štěpková hrabací výzva č. II

Chcete vykonat trochu dobra pro přírodu a minule se vám to nehodilo? Nebo jste už s námi byli a musíte to zažít ještě jednou? Zúčastněte se pokračování hrabání štěpky a úklidu odpadků nad retenční nádrží Asuán v Prokopském údolí v Praze: 50.0455628N, 14.3467067E

Akce proběhne v sobotu 26.3 od 9:00, pokud bude slušné počasí.

Pokud byste měli zájem, napište nám na email: insectecologygroup@gmail.com, abychom mohli zajistit dostatek nářadí. OBČERSTVENÍ formou buřtů a pitiva (pivo, limo, voda) bude zajištěno, jinak svačiny s sebou 🙂. Krásné počasí zajištěno!

Úklid štepky po prořezávkách nad Asuánem

V sobotu 5. března proběhl úklid odpadků a započalo odklízení štěpky, která zůstala po vyřezávkách a frézování náletových dřevin nad retenční nádrží Asuán. Celkem se akce zůčastnilo 12 lidí – členů týmu i nadšených dobrovolníků. Všem dobrovolnímkům VELICE DĚKUJEME a doufáme, že se alespoň s některými shledáme na další podobné akci! Štěpky k odklízení zůstalo stále dost. Po dokončení úklidu započne setí nektarodárných plošek a další zásahy na podporu ohrožených druhů motýlů.

Pomozte nám s odklízením štěpky po prořezávkách nad Asuánem.

Chcete vykonat trochu dobra pro přírodu? Zúčastněte se s námi sbírání odpadků a štěpky nad retenční nádrží Asuán v Prokopském údolí v Praze.

Akce proběhne za příznivého počasí v sobotu 5. 3. od 9:00.

V případě zájmu se hlaste do komentářů na naší facebookové stránce. OBČERSTVENÍ formou buřtů a pitiva (pivo, limo, voda) bude zajištěno, jinak svačiny s sebou 🙂.

Poslední seč na Dívčích hradech

Koncem listopadu na Dívčích Hradech letos naposled proběhla seč travinných porostů, sekaly se dosud neposečené pásy stařiny. Pokud bychom nechali vše být, stařinu nepokosenou a neodebrali její biomasu, docházelo by v těchto místech k akumulaci živin a homogenizaci vegetace. Seč tak podpoří nejrůznější drobné byliny a méně konkurenceschopné travinné druhy. Podpoříme tím různorodost rostlinných společenstev, díky tomu bude i pestřejší nabídka pro hmyz.

Zahájení prořezávek u Albrechtova vrchu

Na začátku zimy jsme nastartovali motorové pily, křovinořez a zahájili jsme vyřezávání náletových dřevin na zarostlých strání u Albrechtova vrchu. Cílem zásahu je odstranit souvislou vegetaci náletových dřevin a vytvořit zde otevřené biotopy s lesostepní strukturou vegetace. Podpoříme tak druhy motýlů i dalších skupin členovců vázaných na otevřené biotopy. V příštím roce pak budeme tyto plochy udržovat pomocí mozaikové seče, a když se zadaří, tak částečně i pomocí pastvy koz a ovcí.

Seč a výsevy na Albrechtově vrchu

Na začátku října jsme si půjčili pořádnou půdní frézu a u Albrechtova vrchu jsme vytvořili několik malých políček. Ručně jsme pak na ně vysévali směs nektarodárných rostlin (například vičence, úročníku, čičorky), aby měli motýli a další opylovači přžíští sezónu na zájmových plochách více potravy.