Zima může přijít – poslední zásahy dokončeny i na Dívčích Hradech

Během listopadu jsme na části stráně pod Dívčími hrady pokosili a následně shrabali a odklidili nedopasky a obrážející výmladky náletových dřevin a ostružin. Zároveň na horní části stráně probíhala pastva koz až do prvního sněhu v druhé půlce listopadu. V listopadu proběhla i poslední pásová seč na Dívčích Hradech a koncem měsíce došlo k jejímu odklizení i vyhrabání stařiny z vičencových plošek z předchozí seče. Na části nektarodárných plošek byla provedena seč dle aktuálního stavu vegetace a odklizení posečené biomasy.

Podzimní brigáda se školáky nad Asuánem

Po pastvě ovčího a kozího stáda zůstaly na stráni nad Asuánem drobné nedopasky a obrážející výhony, na které bylo potřeba před zimou vytáhnout křovinořez. Posekali jsme větší plochu stráně, kterou bylo následně nutné shrabat a uklidit. Na pomoc dorazili šes´táci z blízké FZŠ prof. Otokara Chlupa. V několika skupinách hrabali posekané větve a šlahouny. Všechnu biomasu pak přenášeli nebo přetahávali na velké hromady. Po práci si zaslouženě užili buřty a ohýnek.

Návštěva a konzultace u rakouských partnerů (Innsbruck)

Během první poloviny října jsme uskutečnili druhé osobní setkání s naším zahraničním partnerem RNDr. DI Karlem Černým (Gerichtlich beeideter Sachverständiger für Ökologie und Insektenkunde) přímo v Rakousku. Cílem setkání byla společná realizace aktivního managementu na lokalitách v okolí Innsbrucku, jež hostí ohroženou faunu denních motýlů, s řadou unikátních druhů i z jiných taxonomických skupin. V rámci managementových opatření celkem devět účastníků různými způsoby likvidovalo nálety dřevin a porostů ostružiníků, které jsou značným problémem také na některých našich plochách na území Prahy. Aktivním přístupem a zejména pak následnou konzultací jsme získali velmi cenné poznatky o tom, jak z dlouhodobého hlediska efektivně řešit tyto problémy xerotermních stanovišť. Těšíme se na další aktivní spolupráci!

Podzimní seč na Dívčích Hradech

Začátkem září jsme na Dívčích hradech ve spolupráci se panem Zemanem provedli další seč lučních porostů. Cílem bylo posekat doposud neposečené pásy stařiny Zaměřili jsme se také na ty plochy, kde se nejvíce daří vytrvalým plevelům, zejména pcháčům. V letošním roce se nám dařilo dobře vytvářet mozaiku vegetace tak, aby vždy nějaká její část kvetla. To je důležité pro nepřetržitou nabídku nektaru pro motýly a další opylovače.

Exkurze pro mezinárodní ochranářskou konferenci ECCB

V rámci mezinárodní konference pořádané na ČZU v Praze byla zorganizována exkurze na Dívčí Hrady. Téměř třicet vědců a ochranářů z Evropy i dalších částí světa mělo možnost seznámit se se zajímavými biotopy a jednotlivými managementovými opatřeními, která v rámci projektu probíhají.

Kozy se pasou i pod Dívčími hrady

Na začátku srpna jsme ve spolupráci se spolkem Jinofarm zahájili pastvu stáda koz na vyřezané stráni pod Dívčími Hrady. Kozy nám zde vydatně pomáhají zejména s potlačením ostružiníkových porostů a výmladků náletových dřevin. Pastva zde bude pokračovat odhadem do konce října, kdy se kozí stádo přesune na zimní období do trvalé ohrady v Jinonicích.

Mozaiková seč nad Asuánem a údržba nektarodárných plošek

Na přelomu července a srpna proběhla na stráních nad nádrží Asuán mozaiková seč vegetace pomocí křovinořezů. Posekaná biomasa byla shrabána a odklizena. Součástí těchto prací byla i „akce seno“ pro veřejnost. Bohužel z důvodu velkého vedra a přesunu termínu na poslední chvíli přišel pouze jeden dobrovolník Matěj. Matěj se práce i ve velkém vedru nezalekl a velice nám pomohl! Rovněž jsme posekali námi vyseté nektarodárné plošky, abychom podpořili pomaleji rostoucí cílové rostliny.

Dobrovolnická výzva SENO

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY NA HRABÁNÍ SENA!

Pokud sledujete náš nekonečný seriál o zakládání nektarodárných plošek, tak vězte, že opět budeme velmi vděčni za vaši pomoc. Po zimním vyklučení náletových dřevin, jarním shrabání štěpky a zasetí nektarodárných rostlin přišla řada na údržbu plošek. Ostružiny, obrážející trnky, svídy a další býlí je třeba pokosit křovinořezem a následně shrabat a odtahat.
Akce proběhne V ÚTERÝ A STŘEDU 2. a 3. SRPNA. Sraz je naplánován na 8:30 nad nádrží Asuán (50.0455136N, 14.3469167E). Nápoje zajištěny, svačinu, pokrývku hlavy, opalovací krém a dobrou náladu s sebou! Rukavice a nářadí bude zajištěno!

Hlásit se můžete pod tento příspěvek do komentářů nebo nám napsat mail na insectecologygroup@gmail.com.