Se štěpkou pomohli dobrovolníci i školáci

Množství štěpky i odpadků nad nádrží Asuán bylo tak velké, že nebylo v silách samotných členů projektového týmu celou plochu vyčistit. Naštěstí se v rámci projektu Patronáty pod záštitou Skautského institutu zapojili do práce i žáci z FZŠ prof Otokara Chlupa. S hráběmi vyrazili na pomoc nejen motýlům, ale podařilo se jim zachránit i přehřátou ropuchu. O víkendu pak na jejich snažení navázali další dobrovolníci, kteří kromě pocitu z dobře odvedené práce mohli posedět u ohně a občerstvit se. I když ještě nějaká práce zbývá, štěpky i odpadků je zase o poznání méně.

Jaro volá a s ním i štěpková hrabací výzva č. II

Chcete vykonat trochu dobra pro přírodu a minule se vám to nehodilo? Nebo jste už s námi byli a musíte to zažít ještě jednou? Zúčastněte se pokračování hrabání štěpky a úklidu odpadků nad retenční nádrží Asuán v Prokopském údolí v Praze: 50.0455628N, 14.3467067E

Akce proběhne v sobotu 26.3 od 9:00, pokud bude slušné počasí.

Pokud byste měli zájem, napište nám na email: insectecologygroup@gmail.com, abychom mohli zajistit dostatek nářadí. OBČERSTVENÍ formou buřtů a pitiva (pivo, limo, voda) bude zajištěno, jinak svačiny s sebou 🙂. Krásné počasí zajištěno!

Úklid štepky po prořezávkách nad Asuánem

V sobotu 5. března proběhl úklid odpadků a započalo odklízení štěpky, která zůstala po vyřezávkách a frézování náletových dřevin nad retenční nádrží Asuán. Celkem se akce zůčastnilo 12 lidí – členů týmu i nadšených dobrovolníků. Všem dobrovolnímkům VELICE DĚKUJEME a doufáme, že se alespoň s některými shledáme na další podobné akci! Štěpky k odklízení zůstalo stále dost. Po dokončení úklidu započne setí nektarodárných plošek a další zásahy na podporu ohrožených druhů motýlů.

Pomozte nám s odklízením štěpky po prořezávkách nad Asuánem.

Chcete vykonat trochu dobra pro přírodu? Zúčastněte se s námi sbírání odpadků a štěpky nad retenční nádrží Asuán v Prokopském údolí v Praze.

Akce proběhne za příznivého počasí v sobotu 5. 3. od 9:00.

V případě zájmu se hlaste do komentářů na naší facebookové stránce. OBČERSTVENÍ formou buřtů a pitiva (pivo, limo, voda) bude zajištěno, jinak svačiny s sebou 🙂.

Poslední seč na Dívčích hradech

Koncem listopadu na Dívčích Hradech letos naposled proběhla seč travinných porostů, sekaly se dosud neposečené pásy stařiny. Pokud bychom nechali vše být, stařinu nepokosenou a neodebrali její biomasu, docházelo by v těchto místech k akumulaci živin a homogenizaci vegetace. Seč tak podpoří nejrůznější drobné byliny a méně konkurenceschopné travinné druhy. Podpoříme tím různorodost rostlinných společenstev, díky tomu bude i pestřejší nabídka pro hmyz.

Zahájení prořezávek u Albrechtova vrchu

Na začátku zimy jsme nastartovali motorové pily, křovinořez a zahájili jsme vyřezávání náletových dřevin na zarostlých strání u Albrechtova vrchu. Cílem zásahu je odstranit souvislou vegetaci náletových dřevin a vytvořit zde otevřené biotopy s lesostepní strukturou vegetace. Podpoříme tak druhy motýlů i dalších skupin členovců vázaných na otevřené biotopy. V příštím roce pak budeme tyto plochy udržovat pomocí mozaikové seče, a když se zadaří, tak částečně i pomocí pastvy koz a ovcí.

Seč a výsevy na Albrechtově vrchu

Na začátku října jsme si půjčili pořádnou půdní frézu a u Albrechtova vrchu jsme vytvořili několik malých políček. Ručně jsme pak na ně vysévali směs nektarodárných rostlin (například vičence, úročníku, čičorky), aby měli motýli a další opylovači přžíští sezónu na zájmových plochách více potravy.

Podzimní seč vičencových plošek na Dívčích Hradech

Na Dívčích Hradech jsme letos potřetí a naposled kosili, hrabali a odklízeli vičenec, který stále bujně přirůstá. Plošky kosíme ručně kvůli jejich malému rozměru a také proto, aby opylovači v době posečení vičence měli k dispozici zdroje v okolních nepokosených plochách.

Zářijový management Na rovinách a Albrechtově vrchu

Začátkem září proběhla již třetí pásová seč nektarodárných lučních porostů na Rovinách. Neposečené pásy jsou opět zbarveny do růžova kvetoucím vičencem ligrusovým. Další managament proběhl v lesostepních porostech u Albrechtova vrchu, kde byla mozaikovitě posečena další luční enkláva a rovněž byla odvezena biomasa z předešlé seče.